Schuurmans vroeg zich tijdens haar toespraak hardop af wie de verpleegkundige nu eigenlijk is. Volgens de hoogleraar is daar niet één antwoord op te geven. “Je hoort vaak: écht verpleegkundig werk is de zorg in de interactie met de patiënt. Daarmee verarmen we ons vak. We doen veel meer dan dat, zoals onderzoek naar de zorg van de toekomst en werken aan innovatie. Dat gebeurt zowel binnen als buiten de zorginstellingen. Al die aspecten doen ertoe.”

Verpleegkundigen van de toekomst

Toch wordt de focus vooral gelegd op de zorg van nu, de routinehandelingen. Volgens Schuurmans gebeurt dit voornamelijk als de werkdruk hoog ligt. Volgens haar worden verpleegkundigen gezien als het probleem, bijvoorbeeld als het gaat over tekorten op de arbeidsmarkt, terwijl ze juist de oplossing kunnen worden.

De hoogleraar is van mening dat dit begint met een duidelijke, gedeelde visie. “We moeten met elkaar in gesprek gaan. Waaruit bestaat ons werk en met wie doen we dat? Waar willen we naartoe? Als je een gedeelde visie hebt, kun je vertellen wat er moet gebeuren. Hoe we de zorg en ons vak willen vormgeven, nu en in de toekomst. Dan ben je de oplossing geworden.”

Handreiking minister Helder

Minister Helder kwam tijdens het congres met een handreiking voor verpleegkundigen, die hen kan helpen om hier beter in te worden. Onlangs ging landelijk actieplan Zeggenschap en Veerkracht van start, wat verpleegkundige moet motiveren hun zegje te doen. Verpleegkundigen kunnen hier projecten indienen en subsidie krijgen voor de uitvoering daarvan. Minister Helder riep hen op om hier gebruik van te maken. “Kom met ideeën over hoe er beter naar jullie geluisterd kan worden. Er moet een cultuur komen waarin je je kunt ontplooien en samen vorm kunt geven aan de toekomst.”

Volgens de minister is de hoognodig. De zorg krijgt namelijk te maken met grote uitdagingen. “We hebben te maken met grote tekorten en de context van verpleegkundig werk verandert”, legt Helder uit. “Steeds meer mensen blijven met complexe zorg thuis. We moeten het werk op een slimme manier vormgeven. Alleen vanuit het vak kan die verandering plaatsvinden, jullie weten wat nodig is.”