Amstelring begrijpt het belang van het zien van iedere persoon als individu en zet zich in om iedereen de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan hun leven. Dat doen we door eerst naar behoeften en mogelijkheden te kijken, alvorens aandacht te besteden aan ziekte, ouderdom of beperkingen.

De zorg en ondersteuning van Amstelring worden zo dicht mogelijk bij huis aangeboden, met een voorkeur voor de wijk waar mensen al wonen. We ontwikkelen plekken voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en van voorzieningen gebruik te maken, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van zowel het dagelijks leven als het levenseinde van mensen die zorg nodig hebben.

In het licht van een snel veranderende wereld, met toenemende vergrijzing en een diverser wordende samenleving, erkent Amstelring de noodzaak om te anticiperen op veranderende zorgbehoeften. Dat vraagt om creativiteit, daadkracht en een samenwerking die verder gaat dan alleen de organisatie zelf.

Amstelring benadrukt het belang van haar collega’s en hun diversiteit aan achtergronden, talenten en competenties als hun grootste kracht. We bieden ruimte voor persoonlijke en professionele groei, en streven ernaar zorg en ondersteuning dichtbij aan te bieden.