De essentie van Samens aanpak ligt in het creëren van verbindingen. Door actief en met oprechte betrokkenheid samen te werken, bereiken we samen meer. Samen zoekt met cliënten en hun naasten naar de beste oplossingen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren, afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen. Dit kan variëren van thuiszorg in de vertrouwde omgeving tot een plek in een van de woonzorglocaties, afhankelijk van de behoeften.

Inclusiviteit en diversiteit staan hoog in het vaandel bij Samen. Met de ambitie om het ‘Roze Loper’ certificaat te behalen, benadrukt Samen het belang van een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het motto ‘Zijn wie je bent’ vormt de basis van de cultuur binnen de organisatie, waar tolerantie, respect, inclusie en openheid kernwaarden zijn.

Samen zet zich in als partner bij het ouder worden, door te focussen op kwalitatieve zorg binnen een veilige en aangename omgeving. Dit wordt bereikt door het zoeken van verbinding, het bieden van oprechte aandacht vanuit het hart, en een altijd open houding naar anderen toe. Het resultaat is een organisatie waar men kan rekenen op uitstekende zorg, waarbij ieders unieke levensverhaal en behoeften centraal staan.